2020. április 3., péntek 07:26
Köszöntjük Buda, Richárd nevű kedves látogatóinkat!

Egyház

Pándi Református Egyházközség

Református lelkipásztor: Ágoston Géza

A történelemből:
A cserhát délkeleti nyúlványának legvégén, erdős dombvidék tágas völgyében fekszik Pánd, ez az egynépiségű és egyvallású falu. Szinte páratlan jelenség e kettős tulajdonsága.
A sok jóhangzású magyar családnév között csak ezrelékben lehetne kifejezni az itt-ott feltűnő idegen hangzású nevek számarányát. Ez a néhány is a török világ után felvidéki lutheránus tótokkal újratelepített szomszédos falvakból származott át, s ma már szintén magyar és református.
Így kezdődik dr. Nagy Kálóczi Balázs által készített egyháztörténeti beszámoló.

  

Az egységes reformátusságára adatait felhozva 1935-ből: 2131 lakosból 2032 református, 3 evangélikus, 80 katolikus, 16 izraelita. A Tápió vidék katolikus környezetében ez nagyon kirívó, még a másik "református" településen, Szentmártonkátán, is 3833 lakosból csak 1881 református.

Pánd reformációját a tanulmány szerint 1600-ra teszik, de a szerző elképzelhetőnek tartja, hogy az 1546-49 között Cegléden szolgáló Szegedi Kis István hatása eljutott Pándra is. A hódoltság idején a faluról kevés adat található, 1630-ban "pusztafalu"-nak minősítik. Az első hiteles adatot 1645-ből kapjuk, egy hagyatéki okiraton szerepel "akkori helység lelki tanítója Halasi Gergely Uram" is.

1700-as adat szerint Pándnak van romos, de kijavítható temploma a török idők végén. A jelentés, amiből az adat való, nem jelzi a templom katolikus eredetét, amiből a gyülekezet régi voltára lehet utalni. Végül is ezt a romos templomot kijavítják, és megindul a gyülekezeti élet. 1757-re a templom ismét tragikus állapotba kerül, de ismét kijavítják, míg végül hosszas kérvényezés után történelmi különlegességként lebontják, és helyére 1779. szeptember 7-én elkezdenek felépíteni egy új templomot, aminek a szentelése 1784. augusztusában történt meg. Sajnos ennek a templomnak a statikai állapota nem megfelelő, 1891-es püspöki látogatás jegyzőkönyve szerint már többszörösen hatalmas repedések jelentkeztek rajta, amiket a kor lehetőségei szerint 1901 nyarán, simán bevakoltak, és a kiváltó okot nem szüntették meg. Azóta is fennáll a repedések veszélye, ill. többször be is következtek, de érdemleges javításra eddig semmilyen lépés nem történt.

A pándi református templom műemlék, azon belül is érdekességét az adja, hogy még a "Türelmi Rendelet" előtt, Mária Terézia engedélyezi az építkezést. Egy feltöltött dombra épült, az akkori községen áthaladó főútvonalra nyíló ajtóval.
1999. nyarán hatalmas eső zúdult a falura, aminek következtében a templom állapota nagymértékben megromlott. A gyülekezet anyagi helyzete miatt kilátástalannak tűnt a kijavíttatása. Mégis Istenben bízva gyűjtést hirdettünk, minden lehetséges pályázatot benyújtottunk, ennek következtében 2002-ben sikerült a templomot felújítani kb. 11 millió Ft.- összegben.

  

A költségekre támogatást kaptunk az akkori miniszterelnöktől, Dr. Orbán Viktortól, a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, a Délpest Református Egyházmegyétől és a Pándi Önkormányzattól. Sokat adakoztak a gyülekezet tagjai, a falu lakossága, felekezettől függetlenül. Szeptember 14-én hálaadó istentiszteletet tarthattunk, amelyen Komlósi Péter esperes hirdette az igét.

A textus: Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. (Ézs. 61,4)

Az Isten háza után következik a lelki építkezés, a gyülekezet építése. Ennek érdekében tovább folytatódik a misszió gyülekezeten belül, de a kívül valók irányába is, hiszen a magát reformátusnak valló lakosságnak csupán 1/3-a tartozik szorosan hozzánk. A többiek többnyire temetéskor jelentkeznek. További alkalmakon gondolkodunk, evangélizációt szervezünk, ami eddig nem volt, minden lehetőséget megragadunk, hogy minél szélesebb rétegeket érjünk el.
Ennek az évnek a terve, hogy rendbe tegyük a parókiát. Ehhez az anyagiak egy részét szintén pályázaton nyertük, a Széchenyi terv keretén belül.

Hisszük, hogy az Egyház Ura mellénk áll minden igyekezetünkben, megáldja mindazt, ami jó tetszése szerint való.

Rendszeres alkalmaink:

Istentisztelet: Vasárnap és ünnepnap  10 óra

Bibliaóra: szerda 17:00 gyülekezeti terem, csütörtök 17:00 házi bibliaóra családoknál

Imaközösség: kedd 09:00
Férfi óra: kedd 19:00

A parókia honlapja: http://pandiref.weebly.com/index.html