M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 139. szám

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú NVB határozata.A Magyar Közlöny vonatkozó számának letöltése.