2018. július 17., kedd 15:30
Köszöntjük Endre, Elek nevű kedves látogatóinkat!

Hírek

Keresés:   

Pályázat Pánd Községi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Pánd Községi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pánd Községi Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2214 Pánd, Arany János utca 7/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyerekek nevelése, fejlesztése. Munkáját az óvoda nevelési programja alapján végzi önállóan és felelősséggel. Részletes teendőit a munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

         Gyermekcentrikus gondolkodás, empátia, kreativitás, szakma iránti elkötelezettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Poborné Veres Hajnalka nyújt, a 06-29-430-215, 06-30-440-3159 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Pánd Községi Óvoda címére történő megküldésével (2214 Pánd, Arany János utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/15. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

         Elektronikus úton Poborné Veres Hajnalka részére a poborne@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.