2019. április 18., csütörtök 20:52
Köszöntjük Andrea, Ilma nevű kedves látogatóinkat!

Hírek

Keresés:   

HIRDETMÉNY A TÉLI szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a) pontja alapján, azok a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (5 hónapos - 18 év közötti életkorú) gyermekek, akik a községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, szünidei étkeztetésre jogosultak. 

Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.  

A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkezést az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben részesülő gyermek (bölcsődés korú gyermekek, általános iskola, szakmunkás iskola, szakközépiskola, szakiskola, gimnázium) részére a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, továbbá az őszi, téli, tavaszi (évközi) szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

Az érvényes hátrányos vagy halmozottan hátrányos határozattal rendelkező gyermekek részére a szünidei étkeztetést Pánd Község Önkormányzata 2017. évben az őszi szünetben az alábbiak szerint biztosítja.  

Az iskolai és óvodai nevelésben részesülő gyermekek illetve a bölcsődei korú gyermekek számára az iskola és óvoda téli zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 2017. december 27. napjától 2018. január 02. napjáig (4 munkanapon keresztül) biztosítja. 

2017. december 27., 28., 29.

2018. január 02.

A szünidei étkezés keretében az évközi szünetek és a nyári szünet munkanapjain, a gyermekek déli meleg ebédjéről, a Csiló és Társa Kft., 2213 Monorierdő, Barátság u. 6. székhelyű cég  közreműködésével gondoskodunk.

Az átvétel helye: Pándi Művelődési Ház

 

Az ebéd helyben történő elfogyasztására nincsen lehetőség, így a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra laminált csomagolással megoldottan.

Az étel átvételére a jogosultsággal érintett által a munkanapokon 11:00 és 12:00 óra között kerülhet sor. 

Az étel elviteléről a meghatározott időponton belül a szülőnek/törvényes képviselőnek vagy az általuk meghatalmazott más személynek kell gondoskodnia. Ha a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok miatt a részére biztosított étel elvitelére az étel átvételére biztosított időpontban nem kerül sor, akkor az étel másik, szünidei étkeztetésre jogosult gyermek számára átadásra kerül.  

A szünidei gyermekétkeztetés eljárási rendjét szabályozó 328/2011. (XII.29.) számú Kormány rendelet előírása alapján az önkormányzat tájékoztatja a fennálló jogosultsággal rendelkező gyermek szülőjét, törvényes képviselőjét az ellátási formáról és az ellátás biztosításának helyéről, módjáról és idejéről.  

A tájékoztatással egyidejűleg a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges, a Kormány rendelet 7. mellékletét képező nyilatkozat formanyomtatvány megküldésre kerül a szülők részére (amennyiben a lejáró határozatok miatt az szükséges), az ellátásra jogosult gyermekek számának megfelelő példányszámban. A nyilatkozatot gyermekenként külön-külön kell kitölteni.  

A nyilatkozatokat személyesen kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője részére az év bármely szakaszában. 

A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban is ügyfélfogadási időben és a www.pand.hu honlapról.  

Jelen tájékoztató kiküldésével egyidejűleg az óvoda és általános iskola vezetője, illetve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője is értesítésre kerül.  

Felhívom a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozatban foglaltak szerint fennáll- e.

 

Pánd, 2017. december 20.                                                             

 

Szőke Renáta s.k.
      jegyző