2020. január 22., szerda 08:02
Köszöntjük Vince, Artúr nevű kedves látogatóinkat!

Hírek

Keresés:   

Pályázati felhívás védőnő munkakör betöltésére.

Pánd Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Pánd Község Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2214 Pánd, Szilassy utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást Pánd község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lázók József nyújt, a 06303159434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2214 Pánd, Fő út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
  • Elektronikus úton Lázók József polgármester részére a hivatal@pand.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Lázók József polgármester, Pest megye, 2214 Pánd, Fő út 84. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.