2020. március 30., hétfő 01:24
Köszöntjük Zalán nevű kedves látogatóinkat!

Hírek

Keresés:   

Hirdetmény Bursa Hungarica!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás 2019. évi fordulójára benyújtott pályázatokat. A döntésről minden pályázót elektronikusan kiértesítettünk.  

Általános információk:

„A” típus

Az Önkormányzat a 2018/2019. tanév II. félévétől kezdődően 10 havi időtartamra, azaz egymást követő két tanulmányi félévre támogatásban részesíti a teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatókat:

Támogatást benyújtók, és támogatottak száma: 5 fő

Támogatás összege: 5.000,- Ft/hó/fő

Az önkormányzat támogatása összesen a 10 hónapra: 250.000,- Ft.

„B” típusú pályázat a pályázati eljárás során nem került benyújtásra.


Pánd, 2018. december 19.


Szőke Renáta sk.
jegyző