2020. február 26., szerda 20:12
Köszöntjük Géza nevű kedves látogatóinkat!

Intézmények

Pánd Községi Óvoda


A Gödöllői dombság végében, Pest megyében, a monori járás körzetében helyezkedik el Pánd község. Óvodánk a település egyetlen óvodája.
Intézményünk 1969-ben épült, akkor még 2 csoport részére. A gyermeklétszám emelkedésével bővítésre került 1990-ben, plusz egy csoport elhelyezésére szolgáló helyiségekkel. Az óvodabővítés óta három életkorilag homogén csoporttal működünk, férőhelyeink száma 75 fő. Amit a nevelési év elején Képviselő Testületi határozattal 20%-kal megnövelhetünk. A községben élő óvodáskorú gyermekek befogadása folyamatos. Intézményünkben 6 óvodapedagógus 3 dajka és egy pedagógiai asszisztens foglalkozik a gyermekekkel.

Az óvodaépület régi szárnyának felújítása 2006-tól kezdődött meg pályázat elnyerésével, és azóta is folyamatosan szépül, korszerűsödik.
Óvodaképünk szép, igényes. Külső állaga újszerű, 2017-ben homlokzati hőszigetelés került az épületre. Udvari játékaink az elmúlt három évben teljesen kicserélődtek, új Uniós szabványnak megfelelő kültéri játékaink vannak, mely a három csoport mozgásigényének, létszámának megfelel. Az óvoda belső képe esztétikus, családias, barátságos. Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek, dekorálásuk az évszakokhoz, ünnepekhez alkalmazkodik.
1999. szeptember 01. óta Tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal dolgozunk, melyet adaptáltunk és kiegészítettük a helyi sajátosságoknak megfelelően. A program jól alkalmazható az ONOAP által is megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása mellett, lehetőséget ad a pedagógusmunka szabadságára, a kreatív, alkotó kezdeményezések megvalósítására. Igyekszünk változatos, derűs légkörben folyó tapasztalatszerzéseket biztosítani gyermekeink számára. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek saját magához képest fejlődjön, s belőle a legtöbbet hozzuk ki. Feladatunknak tartjuk a differenciálás, esélyegyenlőség megjelenését a mindennapi munkánkban.
Tevékenységeink során maximálisan tiszteletben tartjuk a gyermeki személyiség egészét.

Óvodapedagógusaink, pedagógiai asszisztensünk, dajkáink szeretetteljes gondoskodással, gyermekcentrikus szemlélettel és nyitottan az újra, kellő szakértelemmel foglalkoznak a gyermekekkel. A családias nyugodt, derűs légkörben gyermekeink biztonságban érzik magukat, szeretet adnak és kapnak.
Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközeként a szabad játék biztosítása mellett a tudatos, tervszerű játékba ágyazott tevékenységek megszervezése, megvalósítása a célunk.
Óvodánkban igyekszünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek, hagyományok kialakítására, ápolására. A népi hagyományokra épülő ünnepi szokások megismerésével, megőrzésével, valamint a szűkebb és tágabb környezetükhöz való pozitív viszony kialakításával, erősödik a társaikhoz, szülőkhöz, falubeli felnőttekhez, a faluhoz, a tájhoz való érzelmi szeretetük. Változatos tevékenységekkel és gazdag eszköztárral segítjük a hagyományok ápolását. Intézményünk gyermekei nálunk kreatívan tevékenykedhetnek, kíváncsiságuk szabad utat kap, hogy majd önálló, toleráns, önmagát és másokat fejleszteni tudó, hazáját szerető kreatív emberré váljanak.
Délutánonként hittan, angol, foci, ovitánc és kézműves szakköröket szervezünk.

Pozitív partneri viszonyt, jó és közvetlen kapcsolatot tartunk a szülőkkel, társintézményekkel, fenntartóval. Kommunikációnk a nyílt, őszinte, korrekt és folyamatos tájékoztatáson alapul.
A közös programokon válik nyilvánvalóvá számunkra, hogy a cél amiért mindennap dolgozunk mások célja is. Egyértelműen látszik főleg ilyen kis településen, hogy az emberek kiveszik a részüket egymás örömeiből, bánataiból. Ha arra van szükség bátorítanak, erőt adnak, de a segítségnyújtás elől sem hátrál meg senki. Fontos, hogy a gyermekek ezt is megtapasztalják. Érezzék, hogy helyük van abban a közösségben ahol élnek, a családjukban, a csoportjukban, az óvodájukban és a falujukban.

"Ha a jövő évről akarsz gondoskodni,
Vess magot:
Ha évtizeddel számolsz,
ültess fát!
Ha terved egy életre szól, nevelj embert!"

Poborné Veres Hajnalka
óvodavezető

DOKUMENTUMOK:


< Vissza