2020. április 3., péntek 05:34
Köszöntjük Buda, Richárd nevű kedves látogatóinkat!

Rendeletek

Keresés:   

Rendeletek»2017. évi rendeletek

Rendeletek címe
1/2017(I.04.) kt. rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
2/2017(I.30.) kt. rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
3/2017(I.30.) kt. rendelet a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
4/2017(II.27.) kt. rendelet 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016(II.01.) kt rendelet módosításáról
5/2017(II.27.) kt. rendelet Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
6/2017(II.27.) kt. rendelet 2017. évre vonatkozó szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásról
7/2017(V.29). önkormányzati rendelet Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
8/2017(V.29.) kt. rendelet a hivatali helységen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól
9/2017(VII.27). önkormányzati rendelet A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
10/2017(IX.25). önkormányzati rendelet Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017(II.27.) rendelet módosításáról
Pánd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
12/2017(X.30) önkormányzati rendelet A környezetvédelmi alap létrehozásáról
13/2017(X.30) önkormányzati rendelet A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
14/2017(X.30)önkormányzati rendelet A településképi bejelentési eljárásról
15/2017(XI.20) önkormányzati rendelet A 2018. évi étkezési térítési díjakról
16/2017(XI.20) önkormányzati rendelet A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról
17/2017(XI.20) önkormányzati rendelet Pánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
18/2017(XII.11) önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról szóló 13/2016(X.24) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2017(XII.11) önkormányzati rendelet A közterületek használatáról szóló 5/2010(V.31) önkormányzati rendelet módosításáról

1 / 1 oldal